Algemene voorwaarden

Eerste publicatie: 17/04/2018
Laatst bewerkt: 07/10/2020

Je kunt een bakworkshop volgen bij An & Caatje. Per mail, via de site of telefonisch kun je een boeking doen. Wanneer je boekt bijvoorbeeld per gezin of groep betaal je voor alle aanwezige. Met andere woorden iedereen die aanwezig is, heeft betaald en neemt enthousiast deel aan de workshop.

Het totaalbedrag voor de workshop wordt vooraf per bankrekening overgemaakt naar NL 10 KNAB 0255 3737 59  t.n.v. An & Caatje o.v.v. de workshopdatum en je naam.

Mocht betaling per bankrekening niet mogelijk zijn, neem dan even contact op met An & Caatje dan wordt er samen naar een oplossing gezocht.

Aanmeldingen minimaal 1 dag van tevoren in verband met voorbereidingen.

Afmelden
Meld u zich 4 weken of langer voor de geplande datum af, dan vindt er restitutie plaats. Echter wordt er wel € 4,95 aan administratiekosten gerekend, dit bedrag wordt verrekend met het door An & Caatje terug te storten bedrag.

Meld u zich korter dan 4 weken voor de geplande datum af, dan vindt er geen restitutie plaats. De geboekte workshop kan dan worden overgedragen aan derden.

Wilt u uw workshop verschuiven dan houdt dit in dat de vorige word geannuleerd en u opnieuw behoord te boeken met de daarbij komende nieuwe kosten.

An & Caatje houdt zich het recht om bij ziekte of onvoorziene omstandigheden de workshop te laten vervallen. Dit zal slechts bij hoge uitzondering gebeuren. Uiteraard vindt dan restitutie plaats.

Kinderen/ jong volwassenen
Hoewel wij dol zijn op kinderen heeft An & Caatje heeft geen ruimte voor kinderopvang, verschonen van baby’s en/of speelruimte.

Kinderen vanaf 12 jaar zijn van harte welkom om deel te nemen aan de workshop. Waar mogelijk zal hij/zij geholpen kunnen worden door ouder/begeleider of Bakster Caatje. Mocht hij/zij hierin geïnteresseerd zijn dan krijgt hij/zij ook een oorkonde. Per kind minimaal 2 volwassenen. Meld even bij de inschrijving dat je een kind meeneemt.

Mocht je kind jonger zijn dan 12 jaar dan kan er in overleg met Bakster Caatje gekeken worden voor een aangepast programma. Deze is korter waardoor deze beter aansluit bij kinderen jonger dan 12 jaar. Ook hier geld per kind minimaal 2 volwassenen.

Een besloten cursus
Wanneer je je opgeeft voor de bakworkshop, kan deze worden aangevuld (met onbekenden) t/m 8 personen.

Het is ook mogelijk om alleen met je gezelschap te zijn. Wanneer je er zeker van wilt zijn dat Bakster Caatje er exclusief voor jullie is, kun je diverse bakworkshops besloten laten plaatsvinden. Datum en duur kan in overleg besloten worden. Prijs op aanvraag.

Cadeaubonnen

Gekochte of gekregen cadeaubonnen van An & Caatje kunnen binnen de vermelde tijd op de cadeaubon worden ingeleverd tegen de activiteit, product of het benoemde bedrag zoals beschreven op de bon. De bon kan niet worden ingeleverd tegen cash geld. Als de cadeaubon bedoeld is voor een workshop kan deze niet worden omgeruild voor producten of andere goederen die wij op dat momenten verkopen en aanbieden. De cadeaubon kan wel worden overgedragen aan derden zoals familie of vrienden.

Huisdieren
Wij zijn dol op huisdieren, maar ze zijn niet welkom in de keuken van An & Caatje.

Gezondheid
Wanneer het nodig is een aanpassing te krijgen tijdens de workshop, zoals een kruk, evt. allergieën t.a.v. het lekkers bij de koffie dan horen we graag van je.

Roken
Binnen roken is niet toegestaan.

Alcohol en drugs
Er wordt geen alcohol geschonken bij An & Caatje. Om ervoor te zorgen dat de workshop voor iedereen een prettige, veilige en leerzame ervaring wordt verzoeken we je vriendelijk om niet onder invloed van alcohol of drugs te workshop te volgen. Mocht u toch onder invloed zijn dan behoud Bakster Caatje zich het recht u de toegang te weigeren.

Parkeren
An & Caatje beschikt over een eigen oprit. Er zijn hier een beperkt aantal parkeerplekken beschikbaar. Overige parkeerplaatsen zijn aan de overkant van de straat naast het kapelletje. Op de Hoogbeek mag aan beide zijden geparkeerd worden. Parkeer je auto op een wijze waardoor andere bezoekers en omwonenden geen last hebben of schade ondervinden. Dus niet voor een privé oprit of poorten van de omwonenden. Fietsen kunnen gestald worden op het binnenplein, naast het pand.

Persoonsgegevens
An & Caatje verzamelt je persoonsgegevens voor het uitvoeren van betalingsopdrachten en voor de administratie en informatiedoeleinden. An & Caatje gaat zorgvuldig om met deze verzameling van persoonsgegevens en neemt daarbij het bepaalde in de Wet bescherming Persoonsgegevens in acht.

Persoonlijke eigendommen

Het deelnemen aan een workshop bij An & Caatje gebeurd op eigen risico. We willen je als tip meegeven om geen waardevolle spullen mee te nemen en sieraden vooraf aan de workshop af te doen. An & Caatje kan niet aansprakelijke worden gesteld bij schade of diefstal van persoonlijke eigendommen.

Klachtenprocedure
Klachten aangaande de producten van An & Caatje kunnen schriftelijk worden toegezonden aan:
An & Caatje
Valkenburgerweg 154
6305 EB Schin op geul
Of per e-mail naar: info@anencaatje.nl

An & Caatje bevestigt de ontvangst, en daarmee de behandeling, van de klacht schriftelijk aan de indiener. Klachten worden binnen 10 werkdagen na de bevestiging van ontvangst inhoudelijk beantwoord. De deelnemer dient An & Caatje in ieder geval 4 weken de tijd te geven, vanaf het moment van de ontvangststbevestiging, om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Wanneer u positieve feedback heeft, horen we dat natuurlijk ook graag.